Thursday, February 4, 2010

~W@NiT@ BeR@khL@k~

Akhlak mulia meruapakan simbol hidup orang muslim dan muslimah. Maka, bagi wanita muslimah, akhlak ini lebih dipentingkan. Meskipun akhlak mulia merupakan misi setiap pelaku kebaikan, tetapi Islam selalu menyeru suapaya anda para muslimah untuk membangun akhlak yang kukuh, yang tidak akan terjejas oleh berbagai kepentingan.

Sekarang, adakah anda percaya kunci pintu syurga adalah akhlak mulia?

bersambung.................

No comments:

~Mu$LiM@H SoLeH@H~

~Mu$LiM@H SoLeH@H~

~My Blog List~

~My Pets~

< didi>

Follow by Email

",)